Du kan ringa till Arbetspoolen och beställa hjälp eller beställa online!

När du som arbetsbeställare beställer hjälp från Arbetspoolen så fungerar det så här:

 • Berätta för oss vad det är för uppdrag du vill ha utfört och ge förslag på en tidpunkt för uppdraget. Ring helst tre dagar på förhand före den dag du vill ha uppdraget utfört.
 • Vi kontaktar de ungdomar finns i närområdet, som står i tur att få ett uppdrag och som passar in på kraven.
 • Den ungdom som tar emot uppdraget får namnet på och adressen till arbetsbeställaren. Hon/han får också telefonnumret till arbetsbeställaren.
 • Uppdraget får ta högst tre timmar och ungdomen får lön direkt av arbetsbeställaren. Lönen är 20 €/uppdrag oberoende om uppdraget utförs på två eller tre timmar. För lättare uppdrag, som tar mindre än en timme, är lönen 10 €.
 • Uppdragen kan utföras under hela året, men under terminerna endast under kvällar och helger.
 • Endast privata hushåll i Korsholm kan använda sig av Arbetspoolen, inte företag eller föreningar. Arbetsgivaren kan bo på annan ort, men arbetet måste ske i Korsholm.
 • Ungdomarna skall själva ta sig till och från arbetsplatsen. I undantagsfall kan arbetsbeställaren erbjuda skjuts om arbetsplatsen finns längre bort (t.ex. sommarvilla).
VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG
 • Inga sociala avgifter eller pensionsavgifter tillkommer arbetsbeställaren. Detta gäller upp till 1200 € per person, d.v.s. om man inte har samma ungdom anställd mer än 60 gånger/år.
 • Ungdomarna skall meddela arbetsbeställaren direkt om han/hon blir sjuk eller får förhinder. Om en ungdom uteblir från ett uppdrag ska ni meddela oss.

 • Meddela oss om ni sinsemellan kommit överens om ett uppdrag med en ungdom. Om ni inte meddelar oss, så gäller ej Arbetspoolens ansvarsförsäkring.

 • För regelbundna uppdrag (1 gång/vecka eller varannan vecka) får arbetsgivaren en lista som han/hon fyller i och skickar in i efterskott till oss.

 • Använder man sig regelbundet av Arbetspoolen är det på hushållets eget ansvar att teckna en lagstadgad olycksfallförsäkring.

Listan för regelbundna uppdrag hittar ni här!

Arbetspoolen har flyttat till 4h fr.o.m. 12.3 2018, nytelefontid:
Måndag-fredag kl.10-12
Telefonnummer till 4H arbetspoolen:
044 307 7337
Adress:
Korsholms 4H
Kyrkoesplanaden 34
65100 Vasa
 
E-post:
4Harbetspoolen@gmail.com