Det huvudsakliga syftet med Arbetspoolen är att ge ungdomar mellan 14-18 år chansen att få lite arbetserfarenhet, en vettig fritidssysselsättning och att tjäna lite egna fickpengar. Samtidigt som hushåll kan få hjälp med olika vardagssysslor. Arbetspoolens ungdomar kan hjälpa till med vanliga sysslor som trädgårdsarbete eller städning, men de kan också utföra andra typer av uppgifter, t.ex. hjälpa till med förberedelser inför ett kalas, stapla ved eller måla ett staket. Här finns fler exempel på uppdrag som Arbetspoolens ungdomar utför. Uppdragets längd får vara högst tre timmar och ersättningen är 20 €/uppdrag. För enklare uppdrag, som tar under en timme, är lönen 10 €.

Genom Arbetspoolen kan ungdomarna lära sig lite om hur arbetslivet fungerar, till exempel att ta ansvar för sina åtaganden. Arbetspoolen har alltså både ett lärande koncept som ett samhällsnyttigt. Ungdomarna är inte utbildade städare eller gårdskarlar och därför är taxan endast cirka en fjärdedel av exempelvis registrerade städfirmors taxor.

Läs mer om hur Arbetspoolen fungerar och reglerna för den under Arbetsbeställare eller Ungdom.

 

 

Arbetspoolen har flyttat till 4h fr.o.m. 12.3 2018, nytelefontid:
Måndag-fredag kl.10-12
Telefonnummer till 4H arbetspoolen:
044 307 7337
Adress:
Korsholms 4H
Kyrkoesplanaden 34
65100 Vasa
 
E-post:
4Harbetspoolen@gmail.com